Στο ημερολόγιο υποδεικνύονται οι επερχόμενες εκδηλώσεις που λαμβάνει μέρος η ομάδα για περισσότερες πληροφορίες πατάτε το τετράγωνο που δίχνει ότι υπάρχει εκδήλωση για να εμφανιστούν οι περισσότερες πληροφορίες το μέρος , η ώρα κ.τ.λ